Czytelnia Chrześcijanina
Polecamy


  
  
  

 
    O serwisie  
     

Podejmując się redagowania tego serwisu, pragniemy zaspokoić duchowe potrzeby naszych braci i sióstr z różnych społeczności ewangelicznych poprzez przybliżenie twórczości klasyków literatury chrześcijańskiej oraz niektórych współczesnych autorów.

Zasady duchowego życia ukazane w Biblii a praktykowane i nauczane przez Bożych mężów są niezmienne i zawsze aktualne. Społeczności, którym przewodzili owi mężowie, wydały godne owoce Ducha Świętego oraz zapisały się w historii Kościoła i cywilizacji chlubnymi zgłoskami. Ponadto klasyczne dzieła wybitnych autorów chrześcijańskich nigdy się nie starzeją, a właściwie stosowane, przydatne są do nauczania i wychowania następnych pokoleń. Dzieła znanych pasterzy i teologów ostatnich wieków, zalicza się do najwspanialszych przykładów literatury chrześcijańskiej i stanowią one obfite i niezrównane dziedzictwo Kościoła powszechnego. Wierzymy, że literatura ta, wypływająca z głębokiej pobożności i poznania Boga, pomoże wierzącym w duchowym wzroście i w świadomym chrześcijaństwie. Kierując się tym, przedstawiamy szerszemu gronu czytelników, często nie znane lub zapomniane dzieła pisarzy chrześcijańskich dzieląc się tym co dla nas samych, przez ich usługę w sensie duchowym, okazało się pomocne i pożyteczne.

Towarzyszy nam również pragnienie niesienia pomocy innym przez wskazanie DROGI, która w PRAWDZIE prowadzi nas do ŻYCIA, ku chwale i wywyższeniu Boga Ojca w Jezusie Chrystusie.

Autorzy serwisu skupieni są w kilku zborach ewangelicznych, które to, od ponad dwudziestu lat utrzymują społeczność w ramach corocznych obozów biblijnych oraz dwudniowych konferencji w trakcie roku kalendarzowego. Formalna strona działalności społeczności realizowana jest w ramach Stowarzyszenia „Świadome Chrześcijaństwo”, którego celem jest również propagowanie treści serwisu w formie drukowanej. W tym miejscu dostępny jest aktualny katalog wydawniczy.

    O autorach  
     

Serwis redagowany przy współpracy wierzących z Ząbkowic Śląskich, Prabut i Torunia

Wszelkie uwagi, korespondencję, materiały, które mogłyby być zamieszczone w tym miejscu oraz chęć pomocy, prosimy kierować na niżej wymienione adresy:

Andrzej Chachuła (brata@o2.pl), Karol Czarnowski (kczarnowski@o2.pl), Andrzej Kaniecki (andrzej.kaniecki@wp.pl), Jacek Sałacki (saljacek@o2.pl), Jacek Szajewski (szajacek@tlen.pl).

(c) 1998-2003 Wszelkie prawa zastrzeżone. Prosimy przeczytać informację o prawach autorskich i ograniczeniu powielania.

LinuxNews Część stron Czytelni zaprojektował Jarosław Sygitowicz, redaktor serwisu LinuxNews.

  CO NOWEGO?

* Zac Poonen w Polsce

W dniach 1-2 maja 2014, jeżeli Bóg pozwoli, zostanie zorganizowana konferencja w Toruniu, na której będzie usługiwał min. brat Zac Poonen z Indii.

Szczegółowe informacje znajdują się w tym miejscu.

Wszystkich chętnych zachęcamy, aby w swoich "kalendarzach" uwzględnić ten termin. Wierzę, że wszyscy będziemy zbudowani posługą Zac'a.

Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli przekazać więcej informacji.


Zapraszamy też do wysłuchania i przeczytania jego nauczania:

konferencja w Ciechanowie 2013 - Jesteście światłością świata

nauczanie video

artykuły i książki

Bezpłatne programy do studiowania Pisma Świętego

Kliknij po bezpłatny program do studiowania Pisma Świętego...

Kliknij po bezpłatny program do studiowania Pisma Świętego...

Kliknij po bezpłatny program do studiowania Pisma Świętego...