"Ode mnie stała się ta rzecz"
(1 Królewska 12,24)

Rozczarowania w tym życiu są w rzeczywistości tylko dowodami Mojej miłości. Mam dla ciebie dziś pewną wieść, Moje dziecko; chcę ci ją przekazać, aby zawieruchy, które piętrzę się wokół ciebie, złagodniały, a kolce, po których musisz stąpać, stępiały. Owa wieść składa się tylko z jednego krótkiego zdania, lecz pozwól pogrążyć się jej w głębi twego serca! Niech będzie ci ona poduszką, na której spocznie twoja znużona głowa! A brzmi ona: "Ode Mnie stała się ta rzecz".

Czyś nigdy nie pomyślał o tym, że wszystko, co dotyczy ciebie, i Mnie obchodzi? Kto dotknie się ciebie, dotyka się źrenicy mego oka (Zach.2,8). Ponieważ w moich oczach jesteś drogi i wartościowy, zajmuję się szczególnie twoim wychowaniem. Jeśli popadniesz w pokuszenie i otoczą cię nieprzyjaciele, to wiedz: "Ode Mnie stała się ta rzecz". Ja rządzę tak zwanymi okolicznościami. Nie jesteś przypadkowo na miejscu, na którym się znajdujesz, ale ponieważ Ja miejsce to wybrałem dla ciebie.

Czyś modlił się o pokorę? Zważ tylko, Jam postawił cię na miejscu, gdzie możesz nauczyć się czegoś. Poprzez sprawy i ludzi, którzy cię otaczają, ujawnia się Moja wola. Znajdujesz się w kłopotach pieniężnych? Nie wiesz, jak masz z nich wybrnąć? "Ode Mnie stała się ta rzecz". Ja jestem Tym, Który posiada niebo i ziemię. Chciałbym, abyś wszystko uprosił ode Mnie i zupełnie był ode Mnie uzależniony. Moje bogactwo jest nieograniczone Filip.4,19. Wystaw Moje obietnice na próbę, aby o tobie nie trzeba było powiedzieć, że w tej sprawie nie zaufałeś Bogu.

Kroczysz przez noc utrapienia? "Ode Mnie stała się ta rzecz". Ja, Jezus, wiem, co to znaczy. Ja jestem "mężem boleści, obeznanym z cierpieniami" (Izaj.53,3). Odebrałem ci wszelką ludzką podporę, abyś się zwrócił do Mnie i mógł otrzymać wieczna pociechę (2 Tes. 2,16-17).

Zawiedli cię jacyś przyjaciele? Być może taki, któremu otworzyłeś swe serce? "Ode Mnie stała się ta rzecz". Ja dopuściłem do tego rozczarowania, abyś mógł się nauczyć, że Ja, Jezus, jestem twoim najlepszym przyjacielem. Ja cię podtrzymuję na duchu i bojuję za ciebie w twych walkach. Moim pragnieniem jest być twoim powiernikiem. Ktoś powiedział o tobie coś fałszywego? Zaniechaj tego, a zespól się bardziej ze Mną, schroń się pod Moje skrzydła, pozostań z dala od utarczek słownych. Jeśli stała się ci krzywda, "wywiodę jako światłość sprawiedliwość twoją, a słuszność twoją jako południe" (Psalm 37,6). Projekty twoje spełzły na niczym? Jesteś przygnębiony i rozczarowany? "Ode Mnie stała się ta rzecz". Robiłeś projekty, a potem prosiłeś Mnie, abym je pobłogosławił? Ja przecież układam plany za ciebie. "Sprawa ta jest ponad twoje siły, nie będziesz mógł jej sam podołać" (3Mojż.16,18). Tyś jest tylko narzędziem, a nie działającym. Najgorętszym twoim życzeniem było dokonać wielkiego czynu dla Mnie? A teraz musisz leżeć na łożu choroby? "Ode Mnie stała się ta rzecz". Trudno było Mi zwrócić twoją uwagę na Mnie, gdy się oddałeś żarliwej działalności. Chcę ci przecież udzielić kilku głębszych nauk. Tylko ten, kto nauczył się cierpliwie czekać, może Mi służyć. Moimi największymi współpracownikami są często ci, którzy nie mogą uczestniczyć w czynnej służbie, lecz nauczyli się posługiwać orężem modlitwy.

Jesteś powołany nagle do wykonania jakiegoś trudnego i odpowiedzialnego zadania? Krocz odważnie naprzód, licz na Mnie. Ja stawiam cię na to odpowiedzialne stanowisko, abyś doznał, że "błogosławić będzie tobie Pan, Bóg twój we wszystkim co będziesz czynił." (5Mojż.15,18).

Dziś w twoje ręce daję dzban świętego oleju. Uczyń z niego dowolny użytek, Moje dziecko, abyś we wszystkich chwilach swego życia każde słowo które cię boli, każdą okoliczność która ćwiczy twą cierpliwość, każdy objaw twej słabości, pomazał olejem ufności i pociechy. Pomyśl przy tym, że twoje kłopoty są Bożą sposobnością do pomocy. Bodziec zniknie odpowiednio do tego, jak poznasz Mnie we wszystkich sprawach.

"Skierujcie serca wasze na wszystkie słowa - którymi się oświadczam wam dziś .... gdyż są żywotem waszym. (5 Mojżeszowa 32:46-47)

J. N. Darby

 

Chciał(a)bym przesłać ten artykuł pocztą elektroniczną na adres:

Moje imię i nazwisko:

 

Wersja HTML Copyright (c) 1999 Czytelnia Chrześcijanina