Potrzeba świata "Życie" Rzym.1.1-6

Jeżeli chodzi o kwestię co jest potrzebą świata, to wszystko może być zebrane w jednym słowie - "życie". Bez względu na to gdzie spojrzymy, odkrywamy, że to jest właśnie tą potrzebą. Poświadczenie tego faktu znajdujemy we wszystkich sferach życia.

Zaczniemy od najszerszej sfery. Poświadczenie tego faktu ma miejsce w świecie niewierzących. Nie będziemy się nad tym zbyt wiele rozwodzić, ale stało się widoczne, że świat ten z nową siłą wykazuje pragnienie i potrzebę życia. Ma on swoje własne pomysły, w jaki sposób tą potrzebę zaspokoić, a jego poszukiwanie życia przybiera, swoje własne, szczególne formy, które są ściśle związane ze zaślepieniem świata, ciemnością i ignorancją. Oczywistym jest jednak to, że świat szuka życia. Nie mamy tu na myśli życia w Bogu. Nie mówimy, że świat szuka życia takiego jakim my go rozumiemy - Bożego, duchowego, wiecznego, ale szuka on czegoś, co zwie ,życiem'. Życie jest tym czego pragnie.

Przechodząc od tej najbardziej zewnętrznej sfery - masy ludzi niewierzących, do wewnętrznych kół, znajdujemy jasne poświadczenie tego faktu /może znowu głównie ignorancję/ przez to co nazywamy nominalnym Kościołem. Tak długo jak nominalny i świecki "Kościół" zdaje sobie sprawę z realnej natury jego potrzeby, nie powinniśmy go osądzać. On daje dowód świadomości swojej potrzeby, a przez środki i metody jakich używa, pokazuje, że życie jest tym czego pragnie. Fakt, że "Kościół" wchodzi bardzo silnie we współzawodnictwo ze światem w dziedzinie przyjemności, rozrywek, zabawy i innych zajęć jest z jednej strony dowodem, że jest świadomy braku czegoś zadawalającego, a z drugiej strony ujawnia, że tylko coś, co nazwałby ,życiem' usprawiedliwia jego istnienie. Pomimo, że może być nieświadomy pełni znaczeń swojego działania - to jednak manifestuje on fakt, że tym czego potrzebuje jest życie, i że tylko życie jest w stanie dać mu satysfakcję. Kościół powiedziałby, że być bez tych rzeczy, które on obiera - to być martwym. Słyszymy jak ludzie często mówią o "życiu wspólnoty religijnej", ponieważ ma on tak wiele zajęć. Niektórzy mówią ,To jest żywy Kościół', a kiedy zapytasz: ,Co rozumiesz przez żywy' ,Jakie są cechy tego życia?' słychać odpowiedź ,On ma to i ma tamto, ma sekcję dramatyczną i dobry program koncertowy i wiele innych rzeczy'. To jest właśnie to, co rozumie się przez słowo ,żywy'. A więc Kościół poszukuje życia, błędnie i ślepo, niemniej to wszystko ujawnia fakt, że tylko życie może usprawiedliwić jego istnienie i tylko życie zaspokoi jego potrzebę.

Następnie wchodząc trochę bardziej wewnątrz, mamy świadectwo tych wielu wątpliwych i zróżnicowanych ruchów religijnych z ich ogromnym oddziaływaniem, do których mamy poważne zastrzeżenia, którym nie możemy zaufać całym sercem. Widzimy je jako ruchy religijne, jako chrześcijańskie ruchy, używające w mniejszym lub większym stopniu Ewangelii, porywające świat i ciągnące za sobą tłumy. Pytamy ,Jaki jest sekret sukcesu tych ruchów'. Nie potrzeba dokładnych badań, aby ujawnić poważne wątpliwości co do solidności ich pozycji i doktryn. W niektórych są poważne braki, a w innych wywyższanie się. Jaki jest sekret ich porażającego sukcesu, tego, że tak wielu za nimi podąża. Odpowiedź jest następująca: te ruchy mają pozory życia, są one odroślami powstałymi przeciwko stanowi religijnej i duchowej śmierci. Są one przeciwieństwem tego, co tradycyjne i historyczne w chrześcijaństwie, a co stało się już konające. To coś, co nazywa się ,życiem' przyciąga do nich wielu ludzi, to daje im sukces. A więc w tych odnoszących sukces (?) chrześcijańskich ruchach, kiedy spojrzymy na sukces bardziej duchowym i Bożym spojrzeniem, widzimy poświadczenie faktu, że jedynie życie jest potrzebą, że każda część świata potrzebuje życia.

Istnieje jeszcze bardziej wewnętrzna sfera, gdzie odnajdujemy świadectwo duchowo głodnych dzieci Pana. Nie chcielibyśmy przeceniać tego, nie chcielibyśmy być złapani na wyobrażaniu sobie, że rzeczy mają się lepiej niż są w rzeczywistości, ponieważ można tylko naprawdę uzasadnić, że ludzie są duchowo głodni, przez to, co są gotowi poświęcić, aby zaspokoić swój głód, przez to, czy są przygotowani znosić cierpienie. Pomimo, że możemy nawet zbadać takie osoby - to jednak istnieje głód, który nie jest trudno odkryć pomiędzy dziećmi Pana na całym świecie. Prawie na każdym miejscu są tacy, którzy są całkowicie rozczarowani, tym co jest dostępne w duchowym życiu i tym co stanowi duchowy pokarm.

To jest ogólna sytuacja dotycząca potrzeby świata. Wszystko zaś zawiera się w jednym słowie ,życie'.

Co rozumiemy przez Życie?

Najpierw musimy zanalizować i zdefiniować to słowo. Jeślibyśmy zadali pytanie, co rozumiemy przez ,życie', na pewno określilibyśmy, że to o czym myślimy, do czego skłaniają się nasze serca, może być wyrażone głównie w trzech słowach.

1. Rzeczywistość

Jeżeli byśmy zapytali ponownie ,Co rozumiemy przez rzeczywistość?' - to wyjaśniamy, że tym, co rozumiemy przez to słowo jest - doświadczenie przeciwne teorii, doktrynie, credo i formie, takie które przychodzi do naszego wnętrza jako żywa rzeczywistość. Prawdopodobnie samo słowo "doświadczenie" użyte bywa w kontekście rzeczywistości więcej razy niż inne słowa. Życie dla nas oznacza coś realnego, coś przeciwnego teoretyzowaniu, mistycyzmowi, abstrakcji, czemuś opierającemu się tylko na słowach.

2. Moc

Drugim słowem, które by padło w odpowiedzi na to pytanie, co rozumiemy przez ,życie', byłoby słowo "moc" Bardzo wiele razy używamy słowa 'dynamiczny'. To jest życie, nie tylko coś aktywnego, przeciwnego bezczynności, ale życie zmierzające w kierunku mocy; móc zrobić to i tamto, cokolwiek miałoby to być; znalezienie się w pozycji zdolności, możności przez posiadanie zasobów energii, witalności i efektywności. To wszystko nazywamy jednym słowem "moc".

3. Pełnia

Trzecia definicją słowa ,życie' jest słowo ,pełnia'. Innym wyrazem który mógłby być użyty jest ,satysfakcja', ale wiedząc, że człowieka nie można usatysfakcjonować, ponieważ musiałaby przyjść do niego naprawdę wielka pełnia, aby dać mu prawdziwą satysfakcje, wyrażamy to tym słowem. ,Pełnia' jest jedną z cech życia.

To wszystko streszcza potrzebę świata - życie, które oznacza rzeczywistość, coś co przychodzi w granicach doświadczenia życiowego, co oznacza moc, dynamikę siłę, zdolność, zaradność, aby coś osiągnąć, zdobyć, być efektywnym - w przeciwieństwie do bycia słabym, pokonanym, upadającym, nigdy nie osiągającym celu - poczucie, że doszło się do miejsca, gdzie zaspakajana jest najgłębsza potrzeba, i że nie trzeba szukać nigdzie indziej, aby znaleźć odpowiedź - taka jest potrzeba świata.

Jesteśmy zainteresowani, potrzebą świata i świadectwem Pana, ponieważ w świadectwie Pana możemy zobaczyć odpowiedź na potrzebę świata. Dotknęliśmy świata w każdym aspekcie, świadectwo Pana też dotyka świata w każdym jego aspekcie. Nie zamierzamy zatrzymywać się nad pierwszą sferą ludzi niewierzących, ani też nie będziemy zbytnio zajmować się druga sferą - czyli nominalnym i świeckim kościołem. Będziemy bardziej zainteresowani dwoma pozostałymi, szczególnie zaś duchowym głodem ludzi Pana, i możemy pokrótce dotknąć sfery wątpliwych i zróżnicowanych chrześcijańskich działań.

Świadectwo Pana - Odpowiedź : ,Zmartwychwstanie'

Świadectwo Pana jest odpowiedzią na tą potrzebę w każdym jej aspekcie i tak jak cała potrzeba streszcza się w jednym słowie ,życie' - tak cała odpowiedź reprezentowana przez świadectwo Pana zawiera się w jednym słowie ,zmartwychwstanie'. Po bardzo pobieżnym przeczytaniu Nowego Testamentu staje się jasne, że słowo zmartwychwstanie jest słowem kluczowym dla Nowotestamentowego Chrześcijaństwa. Jeżeli nie przeczyta się Dziejów Apostolskich zaznaczając występowanie słowa ,zmartwychwstanie' i odnotowując jego kontekst - to traci się najbardziej owocne, i ważne studiowanie tej księgi. Jest to słowo kluczowe dla Nowotestamentowego Chrześcijaństwa.

Zmartwychwstanie musi być zdefiniowane jak zdefiniowaliśmy ,życie' Dlatego patrzymy do Nowego Testamentu, aby zdefiniować jego własne określenia. Definicja słowa ,Zmartwychwstanie' w Nowym Testamencie wyraża się także w czterech aspektach.

1. Oznacza całkowicie nową pozycje dla człowieka. Połóżmy nacisk na każde słowo; całkowicie nowa pozycja dla człowieka. ,Zmartwychwstanie' oznacza więc, że nic ze starego nie pozostało, że wszystko jest nowe. To oznacza, że człowiek jest w pozycji, której nigdy przedtem nie zajmował, i że w tej pozycji nie obowiązuje nic, co obowiązywało przedtem. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką powinien wiedzieć lud Pana - jest fakt, że zmartwychwstanie w połączeniu z Chrystusem oznacza, że wszystko, także pozycja człowieka staje się całkowicie nowa.

2. Zmartwychwstanie oznacza, że podstawowym przesłaniem Chrześcijaństwa jest Krzyż, ponieważ nie może istnieć nic nowego, dopóki starego nie odłoży się na bok. Ażeby zabezpieczyć wszystko co jest nowe - Pan całkowicie odcina stare od nowego, a Krzyż jest podstawą dla zmartwychwstania, które nie oznacza tylko sfery gdzie miała miejsce śmierć. Jest czymś daremnym i bezsensownym mówić o zmartwychwstaniu Chrystusa bez uznania, że jego śmierć i zmartwychwstanie mają dla nas wielkie, duchowe konsekwencje. Świadectwo Pana znajduje się w zmartwychwstaniu, które oznacza całkowicie nową pozycję dla człowieka, a co się z tym łączy całkowite porzucenie starej pozycji.

3. Zmartwychwstanie oznacza coś pozytywnego - całkowicie nową moc w człowieku. Ta moc nie pochodzi od człowieka, ani od żadnej rzeczy. Życie i praca w jedności z zmartwychwstałym Jezusem są podstawą mocy, która pochodzi od samego Boga i ani trochę od człowieka. To właśnie tu pojawia się smutny błąd w zrozumieniu: człowiek nie może nic, jest niczym, nie ma sam w sobie tyle mocy, aby osiągnąć to, co można ze zmartwychwstałym Jezusem. Wszystko w Jego Królestwie ma taką naturę, że żadna ludzka siła nie może osiągnąć tego, ani dzięki życiu, ani dzięki służbie. Czyż nie jest dziwne, że oczywistości tego faktu, który jest ogólnie akceptowany, cała historia Kościoła i większości chrześcijan zaprzecza? Bardzo często Kościół i tłumy wiernych starali się wykonać pracę Pana na swój własny sposób. Spójrzmy na olbrzymie ilości ludzkiej energii, którą się wlewa w chrześcijańskie działanie mające osiągnąć jakiś cel. Prawie wszystko co nazywamy ,zorganizowanym chrześcijaństwem' opiera się na człowieku wymyślającym i rozwijającym plany, programy, przedsięwzięcia, cele i ciągnącym w tym kierunku wszystkie zasoby, umysłu woli, zainteresowania, entuzjazmu, by te cele osiągnąć, a pod koniec wielu stuleci odkrywamy, że coś, co jest bardzo rozwinięte upada w ciągu kilku krótkich lat w porównaniu z początkiem chrześcijańskiej ery, pod mocą jej dokonania.

Spójrzmy na tę moc dokonania. Spójrzmy też jak się miały rzeczy na początku przed świadectwem Pana. Spójrzmy jak wszystkie siły, które się temu sprzeciwiały - musiały się poddać- Spójrzmy, że nawet potężne mocarstwa, które starały się za wszelką cenę zniszczyć to świadectwo, same zostały zniszczone, a świadectwo szło wciąż naprzód. Spójrzmy teraz na dzisiejszą zdolność różnych sił światowych do opierania się świadectwu do sprzeciwiania się jemu, do zatrzymywania go. /Może się mylimy mówiąc ,świadectwo' raczej powinniśmy powiedzieć ,zorganizowane chrześcijaństwo'/ Jakie jest tego znaczenie? Odpowiedź jest następująca: moc pochodząca z jedności z zmartwychwstałym Jezusem jest całkowicie inna niż moc człowieka. To jest zupełnie nowa moc, której człowiek musi się poddać, on sam nie ma nad nią żadnej władzy. To jest nowa moc pochodząca tylko od Boga.

4. Ze zmartwychwstaniem jest związana całkowicie nowa wiedza. To jest coś, co nazywamy ,objawieniem'. Dzięki zmartwychwstaniu dla ludzi prawdziwie wierzących istnieje nowa wiedza, która ma charakter Bożego objawienia przez Ducha Świętego. Mówiąc innymi słowami jest to bezpośrednie nauczanie przez Ducha Świętego do serca wierzącego, łączącego bardziej z Jezusem. To jest coś innego niż akceptowanie chrześcijańskiej doktryny, chrześcijańskiego credo, chrześcijańskiej tradycji, czegoś co zostało ogólnie zaakceptowane przez wieki jako objaśnienie chrześcijaństwa. To przychodzi bezpośrednio do wierzącego dzięki pracy Ducha Świętego w objawieniu serca Chrystusa. To jest objawienie, które nie przychodzi obok Słowa i Pisma, ale przez Pismo. Przychodzi ono nie przez przeczytanie tego co jest napisane w Biblii i znajomość jej zawartości, tak jak w przypadku innych książek /pomimo, że można uważać Biblię za jedną z wielu książek i to najważniejszą/ ale jako rozjaśnienie Pism, tak, że ujawniana jest duchowa zawartość, krok po kroku, stopniowo w dużej mierze przez doświadczenie. Wymaga to przejścia przez próby, nieszczęścia, trudności, dylematy - wszystko to toruje drogę objawieniu osoby Jezusa, który zaspokaja nasze potrzeby. Żywe, aktywne, praktyczne wyjaśnienie tajemnicy Jezusa do serca przez Ducha Świętego, otworzenie wielkiego Królestwa wiecznej duchowej rzeczywistości zawiera się w osobie Jezusa. Zmartwychwstanie oznacza wewnętrzną wiedzę, tego właśnie rodzaju.

Możemy dodać jeszcze jedną rzecz. Zmartwychwstanie oznacza całkowicie nową pełnię, a co za tym idzie oznacza ono nieskończoność; poruszanie się w królestwie, które nie ma granic. Życie i duchowe doświadczenie daje nam tę świadomość, że bez względu jak długo jesteśmy z Panem, ile nas Pan nauczył i jak pełne może być zrozumienie Pana - to zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy dopiero na początku, nie ma znaczenia jak długo tak idziemy - zawsze jednak pozostajemy tam, gdzie jest tylko początek rzeczy. Weszliśmy w nieskończoność, a w niej jest o wiele więcej do poznawania, niż poznaliśmy do tej pory. Ale za to nasze serce jest spokojne, znajdujące satysfakcję w Chrystusie.

Zmartwychwstanie daje świadomość, że doszło się do pełni, a ta pełnia tak bardzo, nas otacza, że możemy zagłębiać się w niej na zawsze. Posiadać powołanie w tym królestwie jest rzeczą naprawdę błogosławioną. Pytaniem, które zadaje sobie bardzo wiele ludzi, którzy mają owo powołanie jest: ,Czy będę wstanie temu podołać'? Wydaje się, że mnóstwo kaznodziei wyczerpało już wszystkie wersety w Biblii. Zmartwychwstanie jest tym czego nam potrzeba. Ono przynosi do tego Królestwa nową pozycję, nowa energie, nową moc, nową pełnię przez Krzyż. To jest właśnie świadectwo Pana, które ma zaspokoić potrzebę świata.

Sumując to wszystko i mówiąc innymi słowami, oznacza to, że potrzebą, która zaspakaja świadectwo Pana jest po pierwsze:

Eksperymentalne Poznanie Znaczenia Krzyża

To jest o wiele bardziej wyzywające stwierdzenie, niż może się nam to wydawać w tym momencie. Zaglądamy do każdej sfery, gdzie widzimy duchową śmierć, albo potrzebę życia, możemy zadać pytanie: ,Co jest przyczyną śmierci?' ,Jaka jest droga życia?' Odkrywamy, że przyczyną śmierci jest obojętność albo odrzucenie znaczenia Krzyża, które ma wewnętrzne zastosowanie. Wielu sferach to znaczenie Krzyża nie jest znane. To jest całkowicie nowe objawienie. Jedynie to co wie się o Krzyżu to, że dokonało się na tam wielkie i wspaniałe, obiektywne dzieło, ale tak naprawdę jest to tylko częścią tego, co uczynił Chrystus dla nas przez swój Krzyż; mamy bardzo małą wiedzę, albo żadnej o tym bardzo ważnym niezbędnym aspekcie Krzyża, że wszystko co Chrystus uczynił dla nas ma budzić w nas dobro. Chodzi o to, że jeżeli On umarł za nas, to efekt Jego śmierci powinien być zapisany w nas, a my musimy umrzeć z Nim. Nasza śmierć z Chrystusem jest nie tylko śmiercią grzechu, ale śmiercią naturalnego człowieka. Może on być bardzo dobrym człowiekiem, odpowiadającym standardom tego świata, ale w śmierci Chrystusa umiera on razem z całą swoja dobrocią jak i ze złem.

W mniej zaawansowanych sferach wierzących akceptuje się to jako doktrynę, jako prawdę, która niestety nigdzie dalej nie prowadzi. W innych sferach jest to odrzucane i nie uznaje się tak zwanej subiektywnej strony Krzyża. W tych wszystkich sferach możemy znaleźć brak życia duchowego. Może być tam wiele prawdy, wiele doktryn, które nazywa się ,światłem', może być wspaniała tradycja i historia, a mimo to znajdujemy tam teraz śmierć i surowe ograniczenie duchowego życia i dochodzimy do wniosku, że całkowite znaczenie Krzyża w eksperymentalny sposób - nie ma tam miejsca. Dlatego potrzebne jest, aby Krzyż w całej jego pełni został znowu dany światu, zaprezentowany i wyrażony przez życie ludu Pana. To oznacza, że po drugie:

Moc jego zmartwychwstania musi znowu się ujawnić w tym świecie

Tym, kto tłumi Boża moc, kto neutralizuje jej ekspansję, działa przeciwko jej zadaniom i przyciemnia jej manifestację - jest nie ukrzyżowany człowiek. Jeżeli chcemy poznać prawidłową, aktywna moc Boga, to cały sparaliżowany, pozbawiony energii, przytłumiony nie ukrzyżowany człowiek musi zniknąć. Jeżeli Paweł jest przykładem mocy Bożej działającej przez człowieka - to jest on tez dobrym wzorem do naśladowania, w którym wszystko, co jest przyrodzone, naturalne i jest podstawą siły i mądrości, odeszło na bok, ponieważ ten człowiek uniżył się bardzo nisko do całkowitej zależności od Boga na całe życie, nie tylko duchowej ale i fizycznej. A po trzecie

Duch Święty Jako Żywe Objawienie Chrystusa

Nie będziemy głosić, ani nauczać o Chrystusie, ale o objawieniu Chrystusa przez Ducha Świętego. To są rzeczy, które podsumowują, co do tej pory powiedzieliśmy. Aby zaspokoić potrzebę świata - muszą istnieć jakieś naczynia . Muszą istnieć pojedyncze naczynia i naczynia zbiorowe, nawet gdyby były bardzo małe. Muszą też istnieć służby, w których widoczne jest, że Krzyż jest naprawdę czymś realnym, usuwającym naszą ludzką naturę na bok, w których posługuje się mocą Jego zmartwychwstania, mocą, która pochodzi od Boga, a nie od człowieka, w których istnieje żywe zrozumienie Chrystusa przez objawienie i oświecenie Ducha Świętego.

Potrzebą świata w każdej sferze jest życie. Odpowiedź Nowego Testamentu brzmi ,Tak', a zmartwychwstanie jest życiem, którego się tak bardzo potrzebuje. Zmartwychwstanie przede wszystkim oznacza, że aby mogło zaistnieć, musi przedtem nastąpić śmierć. To jest właśnie Krzyż w całej pełni. Musi istnieć działanie Bożej mocy, która cała pochodzi od Boga, a nie od nas, a która przeważa i rządzi w naczyniach . Nie powinni być doktryny, ani naczynia, które nazywa się ,światem', ale musi istnieć objawienie Ducha Świętego przez Słowo, aby zrozumienie pełni Chrystusa wzrastało w żywy sposób. Takie jest zmartwychwstanie i musi być ono wyrażone w indywidualnych i zbiorowych naczyniach i w służbie.

A teraz zróbmy ogólny przegląd tej sytuacji, Rzeczy, o których można by było wspomnieć jest o wiele więcej niż mamy na to czas, ale istnienie potrzeby prowadzi nas w kierunku, którym konieczna jest modlitwa. Znowu jesteśmy przeniesieni do miejsca, w którym szukamy Pana z rzeczywistym postanowieniem serca. jeżeli chodzi o nas i o Jego świadectwo dla tej ziemi i narodów - to On znowu przywiedzie do rzeczywistości prawdziwe znaczenie Krzyża, w którym człowiek może iść i całkowicie podporządkować się Panu we właściwy sposób, a to co ludzkie odchodzi i ustępuje miejsca temu co Boże. A wszędzie tam, gdzie to się dokonuje przez określone działanie Krzyża - Pan będzie czynił nieustannie nowe rzeczy.

W mocy Pana jest ukrzyżowanie mężczyzn i kobiet, ukrzyżowanie towarzystwa Swoich dzieci- całkowicie ukrzyżowane naczynia, byśmy mogli żyć w mocy Bożej , która jest moc ą zmartwychwstania, żyć z Duchem Świętym objawiającym serce Chrystusa. To jest wskazówką dla nas do modlitwy, żeby On powołał służbę w tej dziedzinie.

T. A. Sparks

Chciał(a)bym przesłać ten artykuł pocztą elektroniczną na adres:

Moje imię i nazwisko:Wersja HTML, Copyright by Czytelnia Chrześcijanina, 1998