Czytelnia Chrześcijanina


M E N U
    Polemiki  
   

Chcielibyśmy zaznaczyć, że choć wierzymy, że wszystkie przedstawione artykuły w jasny sposób głoszą prawdziwe poselstwo Jezusa Chrystusa, to nie koniecznie zgadzamy się ze wszystkimi poglądami doktrynalnymi różnych autorów.