Biblia świata

Chrześcijanin jest "Biblią dla świata" i jedyną, jaką świat czyta. Nasze życie jest otwarte przed światem. Kiedy jakaś osoba czyta Biblię, sto osób czyta nasze życie. Ludzie tego świata mogą odpowiedzieć na zimną, bezduszną teologię, mogą zaprzeczyć logice prawdy, ale nie mają odpowiedzi na pobożne życie, "żywy list".

Paweł pisze w 2Kor.3.2 "Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi". W następnym wierszu pisze "wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym". Mówiąc o "liście" apostoł miał na myśli, że każdy chrześcijanin jest w swoim nowym życiu świeżym objawieniem prawdy i mocy Ewangelii - listem wysłanym do świata aby świadczył o Chrystusie.

Najmocniejszym argumentem na prawdziwość chrześcijaństwa jest życie wypełnione Duchem. Najlepszym sposobem przekonanie ludzi do wiary w cuda jest przedstawienie cudu odrodzenia i jego mocy w naszych życiach. Najlepszym dowodem zmartwychwstania Chrystusa jest chrześcijanin żyjący życiem zmartwychwstania Chrystusa jest chrześcijanin żyjący życiem zmartwychwstałym.

Żyjąc życiem Chrystusa

Miłość, która świeci z odrodzonego życia jest widzialna. Ten list jest znany i czytany przez wszystkich ludzi. To jest widzialna moc, to znaczy widzialna w rezultatach, które ona przyniosła w tym grzesznym świecie.

Miłość Boża rozlewa się w sercu przez Ducha Świętego, który jest nam dany, napisał wszystkie jasne strony historii w przeszłości. Zamieszkały w życiu chrześcijanina nie może myć ukryty.

To właśnie kochający Chrystus przymusił Apostoła Pawła do takiego życia w oddaniu, poświęceniu i cierpieniu, że wrogość niewiary nigdy nie była w stanie odpowiedzieć.

On sam był największym żyjącym listem ery Nowego Testamentu. Kto jest w stanie zmierzyć moc tego życia, które sięga poprzez wieki aż do dzisiaj?

On był wcieleniem wszystkiego co pisał dla Kościoła. Wszędzie, gdzie Ewangelia Chrystusa była przedstawiona najwznioślej, osoba apostoła wysuwa się na przód.

Jakiego rodzaju Biblię świat w nas czyta?

Żywy list nie wymaga tłumaczenia, żeby być zrozumiałym w każdym kraju i klimacie. Pokorne, święte, delikatne życie oddane Chrystusowi przemawia do każdego ucha na całym świecie. Najbardziej elokwentny i dopracowany wykład na temat zbawienia, uświęcenia, oddzielenia i służby jest mdły i nieefektywny w porównaniu z wymownością pokornego i świętego chodzenia z Bogiem.

Czym jest jakikolwiek opis chrześcijaństwa na papierze w porównaniu z żywym listem, który każdy może czytać? Światło niesamolubnego chrześcijanina nie może być ukryte. Ono nie potrzebuje żadnego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. Dowiadujemy się z Dz.Ap. 4,13, że długo, zanim Piotr i Jan napisali swoje listy apostolskie, rządzący Żydzi "dowiedzieli się o nich, że byli z Jezusem". Nie mogli zamknąć oczu na ten fakt. Oni byli listem Chrystusa, który Nauczeni w Piśmie i Faryzeusze byli zmuszeni czytać,

Wrogowie Ewangelii byli w dylemacie, bo nie mieli niczego, czym mogliby odpowiedzieć apostołom. Gdybyśmy byli tak wierni jak byli Ci apostołowie, wszyscy, którzy spotykają nas w towarzyskich, politycznych czy służbowych relacjach byliby zmuszeni widzieć w nas coś z prawdziwości i mocy Ewangelii. Nie na tablicach kamiennych ale na mięsistych tablicach naszych serc.

Jakiego rodzaju Biblię drodzy przyjaciele widzicie we mnie? Czy widzicie Świętą Biblię? Czy widzicie brudną Biblię? Czy widzicie Biblię pełną błędów i kłamstw? Czy widzicie obłudną Biblię.

Czy widzicie w moim życiu i słyszycie w moim życiu, i odbieracie z mego życia prawdę Bożego Świętego Słowa? Czy ja tak żyję jak żyjący list, który Bóg zapisał i objawił nam w swojej księdze - Świętej Biblii? Pomóż nam Boże w tych wszystkich ciemnych dniach i wierzę prawdziwie - ostatnich dniach, być prawdziwym listem czytanym przez wszystkich ludzi. Niech to, co grzesznik widzi w nas nie będzie przeszkodą na której on się potknie aż do piekła. Boże pomóż nam wszystkim być listem, który wskaże wszystkim ludziom na Chrystusa.

Dr J. Harold Smith

Przetłumaczono za zgodą "Herald of His Coming"
Chciał(a)bym przesłać ten artykuł pocztą elektroniczną na adres:

Moje imię i nazwisko:


Copyright by Herald of His Coming
P.O. Box 886, Newton, Kansas 67114, USA
Wersja HTML, Copyright by Czytelnia Chrześcijanina, 1998