Czytelnia Chrześcijanina
Polecamy

 
 
 
 
    O serwisie  
     

Podejmując się redagowania tego serwisu, pragniemy zaspokoić duchowe potrzeby naszych braci i sióstr z różnych społeczności ewangelicznych poprzez przybliżenie twórczości klasyków literatury chrześcijańskiej oraz niektórych współczesnych autorów.

Zasady duchowego życia ukazane w Biblii, a praktykowane i nauczane przez Bożych mężów są niezmienne i zawsze aktualne. Społeczności, którym przewodzili owi mężowie, wydały godne owoce Ducha Świętego oraz zapisały się w historii Kościoła i cywilizacji chlubnymi zgłoskami. Ponadto klasyczne dzieła wybitnych autorów chrześcijańskich nigdy się nie starzeją, a właściwie stosowane, przydatne są do nauczania i wychowania następnych pokoleń. Dzieła znanych pasterzy i teologów ostatnich wieków, zalicza się do najwspanialszych przykładów literatury chrześcijańskiej i stanowią one obfite i niezrównane dziedzictwo Kościoła powszechnego. Wierzymy, że literatura ta, wypływająca z głębokiej pobożności i poznania Boga, pomoże wierzącym w duchowym wzroście i w świadomym chrześcijaństwie. Kierując się tym, przedstawiamy szerszemu gronu czytelników, często nieznane lub zapomniane dzieła pisarzy chrześcijańskich, dzieląc się tym co dla nas samych, przez ich usługę w sensie duchowym, okazało się pomocne i pożyteczne.

Towarzyszy nam również pragnienie niesienia pomocy innym przez wskazanie DROGI, która w PRAWDZIE prowadzi nas do ŻYCIA, ku chwale i wywyższeniu Boga Ojca w Jezusie Chrystusie.

Autorzy serwisu skupieni są w kilku zborach ewangelicznych, które to, od ponad dwudziestu lat utrzymują społeczność w ramach corocznych obozów biblijnych oraz dwudniowych konferencji w trakcie roku kalendarzowego. Formalna strona działalności społeczności realizowana jest w ramach „Fundacji Świadome Chrześcijaństwo”, którego celem jest również propagowanie treści serwisu w formie drukowanej. W tym miejscu dostępny jest aktualny katalog wydawniczy.


    O autorach  
     

Serwis redagowany przy współpracy wierzących z Ząbkowic Śląskich, Prabut i Torunia

Wszelkie uwagi, korespondencję, materiały, które mogłyby być zamieszczone w tym miejscu oraz chęć pomocy, prosimy kierować na jeden z adresów: Andrzej Chachuła, Karol Czarnowski.

(c) 1998-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Prosimy przeczytać informację o prawach autorskich i ograniczeniu powielania.


    Ochrona danych osobowych  
     

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Fundacja Świadome Chrześcijaństwo zajmuje się wydawaniem i sprzedażą książek i publikacji. Prowadzenie dokumentacji sprzedaży nakłada na Fundację obowiązek przetwarzania danych osobowych. Wystawianie faktur i związane z tym procesy to jedyny cel w jakim Fundacja używa danych osobowych. Całościowa polityka Fundacji w tym zakresie ujęta została w Regulaminie przetwarzania danych osobowych .

Na niniejszym portalu nie zapamiętujemy adresów IP i nie używamy plików cookies. Pod niektórymi artykułami dostępny jest formularz, który umożliwia jego wysłanie na wskazany adres e-mail Użycie tej funkcjonalności jest dobrowolne, choć i tak użyty adres e-mail nie jest nigdzie zapamiętywany.