Chrześcijańska doskonałość

Słowa zaczerpnięte z listu John'a Wesley'a, który napisał do jednego z krytyków jego nauczania na temat Chrześcijańskiej Doskonałości:

Przez Chrześcijańską Doskonałość rozumiem:

Miłowanie Boga całym swoim sercem. Czy sprzeciwisz się temu?
Serce i życie w pełni poświęcone Bogu. Czy pragniesz mniej?
Powrót do pełnego obrazu Bożego. Co można temu zarzucić?
Posiadanie umysłu Chrystusowego. Czy to zbyt wiele?
Chodzenie, jak Chrystus chodził. A temu z pewnością
żaden chrześcijanin się nie przeciwstawi.

Wesley dodał: "Jeśli ktoś rozumie przez doskonałość coś więcej, albo mniej, nie mam z tym nic wspólnego."

John Wesley
Chciał(a)bym przesłać ten artykuł pocztą elektroniczną na adres:

Moje imię i nazwisko:Wersja HTML Copyright by Czytelnia Chrześcijanina, 1999