Życie i czasy Marcina Lutra.


luther15.jpg (45226 bytes)
Dr. Marcin Luter w wieku 40 lat. Unikalny portret L. Cranacha.

gutenberg.jpg (43810 bytes)
Prasa drukarska Gutenberga. Boży dar dla Lutra.

Zaledwie na 30 lat przed narodzeniem Lutra, Johann Gutenberg wynalazł druk przy użyciu ruchomych czcionek - był to największy wynalazek w historii świata.

luther3.jpg (53361 bytes)
Miejsce narodzin Marcina Lutra - (trzeci dom po prawej stronie).

Wielki doktor Luter urodził się w mieście Eisleben, w Niemczech 10 listopada 1483 roku. Jego rodzicami byli Jan i Małgorzata Luter. Wewnątrz domu znajduje się tablica z napisem:

W tym domu narodził się doktor Marcin Luter 10 listopada 1483. Jego mądrością jest Słowo Boże, które trwa na wieki.

luther4.jpg (48712 bytes)
Dom Lutra w Eisenach.

Luter dorastał w tym domu w Eisenach, w Niemczech.

luther22.jpg (48442 bytes)
Luter jako chłopiec, rysunek profesora Lindenschmidta.

Lutrowie byli bardzo biedni, a młody Marcin (tak jak święty Kolumba) był obdarzony wspaniałym głosem. Wiele razy musiał zarobić śpiewem na swoją kolację. Posłaniec miłosierdzia, pani Ursula Cotta, często dzieliła z nim rodzinny posiłek.

map.jpg (35666 bytes)
Nowy Świat, odkryty w 1492.

Mniej niż 10 lat po narodzeniu się Lutra, Krzysztof Kolumb odkrył Nowy Świat. Bóg wiedział, że Reformacja przeprowadzona przez Lutra zostanie potężnie zaatakowana przez szatana w Europie, więc przygotował dla reformowanych chrześcijan nowy kontynent.

luther5.jpg (48461 bytes)
Luter znajduje Biblię

Luter w wieku 22 lat.  Biblię zobaczył po raz pierwszy jako zakonnik w klasztorze augustianów w Erfurcie.

Luter nieomal stracił życie od uderzenia pioruna. Wtedy postanowił zostać mnichem. Jako mnich wierzył, że porzucając świat i ukrywając się w klasztorze służy Bogu. Wkrótce dowiedział się, że grube mury nie są w stanie oddzielić go od pożądliwości płonących wewnątrz.

luther6.jpg (47242 bytes)
Klasztor augustianów.

Luter został profesorem teologii w klasztorze augustianów w Wittenberdze na jesieni 1508 roku.

luther7.jpg (46778 bytes)
Panteon w Rzymie.

Luter odwiedził to bezbożne miasto w 1510. Gdy na kolanach wspinał się na Schody Piłata, czyniąc pokutę za swoje grzechy usłyszał głos, jakby grzmotu mówiący:

"Sprawiedliwy z wiary żyć będzie"

W tym czasie budowano bazylikę świętego Piotra, co powodowało ogromne zapotrzebowanie na gotówkę. Tak właśnie rozpoczął się skandal z odpustami. Luter powiedział później o swojej wizycie w Rzymie:

Sam - mówi - słyszałem jak ludzie mówili otwarcie na ulicach Rzymu, "Jeśli jest piekło, to Rzym jest na nim zbudowany".

luther21.jpg (48689 bytes)
Niezły interes! Typowa scena na rynku w Niemczech przed Reformacją.

luther18.jpg (33952 bytes)
Pozwolenie na grzech. Kopia niesławnego odpustu Tetzla.

To była iskra, która rozpaliła płomień Reformacji. Papież desperacko potrzebował pieniędzy na budowę bazyliki świętego Piotra w Rzymie. Przebaczenie grzechów zaczęto oferować za pieniądze - przebaczenie morderstwa, cudzołóstwa, kłamstwa, kradzieży, przeklinania, itd., itd. Można było nabyć przebaczenie nie popełnionych jeszcze grzechów. Zbawienie kupowano i sprzedawano jak każdy inny towar na rynku. Takie znieważanie Daru Bożego, było dla Lutra kroplą, która przelała czarę. 

luther19.jpg (48787 bytes)
Tezy Reformacyjne na drzwiach kościoła. 31 października 1517.

luther20.jpg (39837 bytes)
Płomienie pochłaniają papieską bullę ekskomunikującą Lutra.

Papież Leon X, zagrzmiał na Lutra i nakazał mu pojawić się w Rzymie w ciągu 60 dni. Luter zignorował ten papieski grom i 10 grudnia 1520, poza bramami Wittenbergi, spalił bullę papieską, Dekretały Klemensa VI, Sumę Anielską, Chrysposusa doktora Ecka i inne pisma. Tym śmiałym czynem Luter formalnie ekskomunikował Papieża.

frederick.jpg (43677 bytes)
Fryderyk Mądry, Elektor Saksonii.

Fryderyk Mądry, Elektor Saksonii, był założycielem Universytetu w Wittenberdze. Ochraniał Lutra przed papieskim gniewem. Treść jego sławnego snu, który miał mu się przyśnić w nocy przed 31 października, można przeczytać w wersji angielskiej na stronie z której pochodzi to opracowanie - Reformation Online.

luther8.jpg (43190 bytes)
Wormacja

Miejsce słynego Sejmu w Wormacji, który odbył się w 1521. Tutaj Luter bronił swoich pism przed cesarzem Karolem i dostojnikami Imperium. Tutaj udzielił tej niezapomnianej odpowiedzi na pytanie o to czy odwoła swoje pisma:

Nie mogę poddać swojej wiary ani papieżowi, ani soborom, ponieważ jest jasne jak słońce, że często błądzili i zaprzeczali sobie nawzajem. Dopóki zatem nie zostanę przekonany przez świadectwo Pisma Świętego .. Nie mogę i nie chcę się wycofać... Tak stoję, inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg, Amen !!

Podczas pobytu Lutra w Wormacji, hiszpańscy żołnierze cesarza Karola wywołali niemałe zamieszanie. Przedmiotem ich szczególnego zainteresowania było znalezienie i zniszczenie wszystkich kopii książki Lutra Babilońska Niewola Kościoła !!

luther14.jpg (46138 bytes)
Cesarz Karol V.

Cesarz Karol V, władca Świętego Imperium Rzymskiego. Jego berło panowało nad największym Imperium w historii świata, ale miecz Lutra był ostrzejszy od miecza cesarza. Luter powiedział mu, że jeśli będzie walczył z Bożą Reformacją to straci wszystko. . . . Cesarz zmarł jako zgorzkniały i pokonany człowiek.

luther20.jpg (53334 bytes)
Luter uprowadzany na zamek w Wartburgu.

Luter został skazany na banicję. Przyjaciele, bojąc się o jego bezpieczeństwo porwali go i przewieźli na zamek w Wartburgu.

luther10.jpg (45150 bytes)
Gabinet Lutra w Wartburgu.

To tutaj nastąpiło sławne zdarzenie z kałamarzem. Luter właśnie rozpoczął swój wspaniały przekład Biblii na język niemiecki. Szatan zobaczył, że jest to ręka wypisująca wyrok na niego i był wściekły. Jego demony dręczyły Lutra w dzień i w nocy. W końcu Luter wziął kałamarz i rzucił nim w diabła! Ślad po tym jest do dziś widoczny na ścianie. Przetłumaczenie Słowa Bożego na niemiecki było dla diabła śmiertelnym ciosem.

luther11.jpg (43266 bytes)
Gabinet Lutra w Wittenberdze

W 1522, Luter wrócił do Wittenbergi. To tam zakończył swój nadzwyczajny przekład Biblii. Biblia Króla Jakuba jest w 75 procentach dziełem angielskiego reformatora Williama Tyndale'a. Tyndale odwiedził tu Lutra i sporo skopiował od niego. Nawet przypisy na marginesach Biblii Tyndale'a są dokładnie takie same jak w przekładzie Lutra. Luter miał również olbrzymi wpływ na przekład Pisma Świętego na hiszpański, ponieważ najbardziej wykształceni Hiszpanie mówili po niemiecku.

luther13.jpg (43077 bytes)
Żona Lutra, była zakonnica Katharina von Bora w stroju weselnym.

Luter wybawił ten wspaniały kwiat od ponurego, zamkniętego życia w klasztorze. Została jego żoną w 1525 roku, była prawdziwą pomocą w dziele Reformacji i stała się radosną matką czworga dzieci.

luther16.jpg (48544 bytes)
Luter głosi kazanie - obraz Schnorra.

Luter jest znany jako "Książę Kaznodziei". Wiedział jak przemówić do grzeszników. Same jego kazania zajmują ponad 100 tomów. Luter był jak Nehemiasz, który odbudował Świątynię Żydowską po powrocie z niewoli babilońskiej. Tych dwóch ludzi wygląda prawie jak identyczne kopie. Nehemiasz szarpał ludzi za brody, gdy nie chcieli opuścić swoich pogańskich żon. Luter nigdy nikogo nie pobił, ale z pewnością solidnie przyłożył papiestwu swoim głoszeniem i piórem.

luther12.jpg (50707 bytes)
Dom, w którym Luter zmarł w Eisleben.

Luther odszedł do domu rano, 18 lutego 1546.

Stojąc nad grobem Lutra przypominamy sobie historię jego śmierci w Eisleben. Przyjechał tam 28 stycznia 1548 i chociaż był bardzo osłabiony, wziął udział w konferencjach, które trwały do 17 lutego. Cztery razy wygłosił kazanie i dokonał korekty przepisów kościelnych obowiązujących na terenie Mansfeld. Siedemnastego był tak chory, że książęta uprosili go, aby nie opuszczał domu. Podczas kolacji, tego samego dnia mówił dużo o swojej nadchodzącej śmierci, a gdy ktoś zapytał go, czy rozpoznamy się w przyszłym świecie, powiedział iż uważa, że tak. "Czuję się bardzo słaby - wyznał - i boli mnie bardziej niż kiedykolwiek. Gdyby udało mi się przespać przez godzinę, myślę że by mi to pomogło" Zasnął i odpoczywał przez półtorej godziny. Gdy obudził się około jedenastej zapytał "Co! jeszcze tu jesteście? Czy nie pójdziecie sobie odpocząć??" Gdy odpowiedzieli, że pozostaną z nim zaczął żarliwie wołać, "W Twoje ręce powierzam ducha mego. Odkupiłeś mnie Panie Boże Prawdy" Módlcie się wszyscy drodzy przyjaciele o Ewangelię naszego Pana, módlcie się aby jego królestwo się rozszerzało, gdyż Sobór w Trydencie i papież zagrażają mu ze wszystkich stron;" Potem zapadł w drzemkę na około godzinę.

Gdy się obudził powiedział, "Czuję się bardzo chory. Myślę, że zostanę tu w Eisleben, tu gdzie się urodziłem" Przeszedł prawie cały pokój, a potem położył się. Przykryto go wieloma ubraniami i poduszkami, żeby go rozgrzać, ale nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. "O mój Ojcze!" zaczął się modlić, "Ty, Boże naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty źródło wszelkiej pociechy. Dziękuję Ci za to, że objawiłeś mi swojego umiłowanego Syna, w którego wierzę, którego głosiłem i wyznawałem i uczyniłem znanym, którego kochałem i czciłem, a którego papież i bezbożni prześladują. Powierzam mą duszę Tobie, O mój Panie Jezu Chryste. Mam teraz opuścić to ziemskie ciało, mam być wzięty z tego życia, ale wiem że na wieki będę przebywał z Tobą. "W Twoje ręce powierzam mojego Ducha: Odkupiłeś mnie, Panie Boże Prawdy."Zamknął oczy i opadł na plecy w omdleniu. Gdy wrócił do przytomności Jonasz powiedział do niego:"Czcigodny ojcze, czy umierasz trwając zdecydowanie w wierze, której uczyłeś?" Otworzył swoje oczy, spojrzał z uwagą i odpowiedział "Tak." Wkrótce potem, ci którzy byli przy nim zobaczyli jak staje się coraz bledszy, jego ciało chłodnieje, a oddech zdaje się być coraz słabszy; w końcu westchnąwszy głęboko, Marcin Luter odszedł.

luther17.jpg (52924 bytes)
Ratusz i kościół Stadt Kirche, Wittenberga.

To jest ostateczne miejsce spoczynku świętego Marcina Lutra, aż do tego wielkiego Poranku Zmartwychwstania.

Czy ty zmartwychwstaniesz wraz z nim???Warownym grodem jest nam Bóg - hymn bojowy Reformacji.


Bibliografia.

Homes and Haunts of Luther, John Stoughton, D.D., London, 1883.


Powyższy tekst jest tłumaczeniem z języka angielskiego. Dokument oryginalny i szereg bardzo ciekawych pozycji na temat historii Reformacji, łącznie z monumentalnym dziełem "History of Protestantism" Wylliego można znaleźć na stronie Reformation Online.

Reformation Online - odnośnik

---
To jest to kopia publikacji umieszczonej oryginalnie pod adresem:
http://www.kki.net.pl/paulos/ Wykorzystano za zgodą autora.