[Następny rozdział | Poprzedni rozdział | Spis treści]

Pobierz do przeglądania off-line Czytelnia Chrześcijanina

Odpowiedzi na modlitwę

Karol Finney

Wprowadzenie

Odpowiedzi na modlitwę są tomem towarzyszącym "Zasadom modlitwy" Charlesa Finney`a, który został wydany natychmiast ze względu na wielkie zainteresowanie godnymi uwagi doświadczeniami związanymi z wysłuchanymi modlitwami w jego życiu. W czasie moich wykładów na temat "Zasad modlitwy" Finney`a, ludzie wykazywali większe zainteresowanie tym, w jaki sposób Finney stosował owe zasady w swoim życiu i posłudze. Finney odkrył swoje zasady modlitwy przez studiowanie Pism z modlitwą, przez korzystanie ze światła Ducha Świętego, oraz przez doświadczanie cudownych odpowiedzi na modlitwę.

Po dokładnym zbadaniu poprzedniej, nieopublikowanej wersji "Autobiografii" Finney`a wybrałem z niej i włączyłem tutaj materiał, który był początkowo pominięty (w tekście w nawiasach). Niektóre fragmenty tego nowego materiału są całkiem zaskakujące i pouczające. Bardzo ciekawy materiał dotyczy życia modlitewnego Finney`a, zamieszczony w dodatku A, pochodzi z biografii Finney`a napisanej przez jego bliskiego przyjaciela i współpracownika z Oberlin College, profesora G.Frederick`a Wright`a.

Aby pomóc ci w zastosowaniu tego, co Finney odkrył na temat modlitwy, rozpoczynam każdy autobiograficzny szkic od odpowiedniego cytatu z "Zasad modlitwy". Na końcu każdego szkicu zadaję pytanie, które nakłoni cię do głębszego zbadania tego, co właśnie przeczytałeś i być może spowoduje dyskusję w grupie modlitewnej. Każde pytanie razem ze szkicem autobiograficznym powinno doprowadzić nas do modlitwy i do odnowienia naszej społeczności z Chrystusem i Jego Wielkim posłannictwem. Każdy z tych szkiców o wysłuchanej modlitwie zawiera jedną lub więcej ważnych zasad, które musimy rozpoznać, powiązać i zastosować w naszym życiu. Może to być pomocą w czasie dyskusji w grupie modlitewnej, wyznania grzechów, czy przebudzenia, jeśli będzie studiowane przed każdym spotkaniem przez każdego członka grupy.

Ja osobiście modlę się o to, aby te dwie książki Finney'a - "Zasady modlitwy" i "Odpowiedzi na modlitwę" stały się dla każdej osoby motywacją do modlitwy i szukania pomocy Ducha Świętego w jej drodze i doświadczeniu. Modlę się również o to, aby książki zawierające kazania Finney'a z listu do Rzymian - "Zasady zwycięstwa" i "Zasady wolności" stały się dla ciebie źródłem prawdy o Ewangelii, oraz aby pomagały ci wzrastać do dojrzałości wiary i owocnej posługi, gdziekolwiek Pan powoła cię do służby. Mam nadzieję, że te cztery książki będą mogły stać się wprowadzeniem do głębszych przemyśleń, których wielu będzie szukać w jego "Sercu prawdy" i "Teologii Systematycznej".


Pragnę złożyć szczególne podziękowania Gordonowi C. Olsonowi z Towarzystwa Badań Biblijnych za udostępnienie mi jego własnych kopii autobiografii Finney'a jako podstawy nowego materiału zawartego w tej książce. Gordon Olson spędził ponad 150 godzin w bibliotece Kolegium w Oberlin porównując strona po stronie z wydaniem z 1875 roku wraz z zapiskami sekretarza: "Wspomnienia w rękopisie", złożonym z ponad 1000 stron. Jego osobista kopia zawiera wszystkie ważne wzmianki i dodatki, a przepisane i skopiowane strony są złożone i ułożone we właściwej kolejności w wydrukowanym przez niego egzemplarzu. Jego kopia zawiera również materiał, który zamieściłem na stronach 108-110 (przyp.tłum. - notatki żony Finney'a w czasie jego choroby w 1847). Jestem mu również wdzięczny za "List ze świadectwem" zamieszczony w dodatku B, który z wielką radością odkryłem w czasie poszukiwań we wspaniałej kolekcji materiałów Olsona o Charles'ie Finney'u.


W imię Jego Królestwa L.G.Parkhurst, Jr.Christian Life Study Center P.O.Box 7024 Rochester, Minnesota 55903, 16 wrzesień 1982r.

Spis treści

 • Rozdział 1, PIERWSZE SPOTKANIA MODLITEWNE
 • Rozdział 2, NAWRÓCENIE
 • Rozdział 3, SPOTKANIE Z JEZUSEM
 • Rozdział 4, USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ WIARĘ
 • Rozdział 5, PIERWSI NAWRÓCENI PRZEZ NIEGO LUDZIE
 • Rozdział 6, NADNATURALNE ŚWIATŁO
 • Rozdział 7, PEWNOŚĆ W MODLITWIE
 • Rozdział 8, CIERPLIWOŚĆ W MODLITWIE
 • Rozdział 9, ROZSTRZYGAJĄCA ODMOWA
 • Rozdział 10, ODRZUCANIE MODLITWY I WYBIERANIE PRZEZNACZENIA
 • Rozdział 11, MŁODZI LUDZIE I PRZEBUDZENIE
 • Rozdział 12, BOŻA SZKOŁA MODLITWY
 • Rozdział 13, MODLITWA O NOWE SERCE
 • Rozdział 14, MODLITWA I KAZALNICA
 • Rozdział 15, MODLITWA PRZEZWYCIĘŻA STRACH
 • Rozdział 16, MODLITWA I PRZEBUDZENIE
 • Rozdział 17, MODLITWA RODZINNA
 • Rozdział 18, MODLITWA I WIARA
 • Rozdział 19, MODLITWA I SPRZECIW
 • Rozdział 20, MODLITWA PRZEZWYCIĘŻA NIEWIEDZĘ
 • Rozdział 21, MODLITWA I TRUDNE DECYZJE
 • Rozdział 22, MODLITWA I NAWRÓCENIE
 • Rozdział 23, AUTORYTET PISMA ŚWIĘTEGO
 • Rozdział 24, MODLITWA W DUCHU ŚWIĘTYM
 • Rozdział 25, LEKTURY PRZEBUDZENIOWE I MODLITWA
 • Rozdział 26, DOSKONAŁOŚĆ
 • Rozdział 27, CAŁKOWITE ODDANIE SIEBIE
 • Rozdział 28, GASZENIE DUCHA ŚWIĘTEGO
 • Rozdział 29, WIZJA BLISKIEJ ŚMIERCI FINNEY'A
 • Rozdział 30, KONSEKWENCJE ODSTĘPSTWA
 • Dodatek A, OBSERWACJE PROFESORA WRIGHTS'A
 • Dodatek B, ŚWIADECTWO LISTOWNE MODLITWY O DESZCZ PREZYDENTA COLLEGU FINNEY'A
 • Dodatek C, KAROL GRADISON FINNEY, Biograficzny zarys
 • [Następny rozdział | Poprzedni rozdział | Spis treści]


  Copyright wydania polskiego Marcin Łaszewski
  ul. Dziewanowskiego 6/8, 80-752 Gdańsk, tel. (0-58) 305-87-94
  (Zamówienia publikacji w formie książkowej, adres j.w.)

  (1998.10.15) Wersję HTML przygotował Piotr Wasilewski