[Następny rozdział | Poprzedni rozdział | Spis treści]

Rut Moabitka

czyli "Część moja przypadła w miejscach uroczych"

Iwan Kargel
Z języka rosyjskiego przetłumaczył K. Wojnikiewicz, 1997r.

Od Wydawcy

Nasze bractwo zawsze potrzebowało i teraz potrzebuje czystej, zdrowej, duchowej literatury. Niektórzy bracia przepisywali wiersze i dialogi, przechowywali i jeszcze przechopwują jako wielką wartość. Część takiego materiału trafiła do redakcji pisma "Życie Wiary" i umieszczona została na stronicach tego pisma. Przepisywano nie tylko wiersze, ale i całe książki. Tak, na przykład: brat S. Owczinnikow, miekszający obecnie w Paragwaju, przepisał ręcznie kiedyś w Rosji książkę "Rut Moabitka", której autorem jest spoczywający w Panu brat I. Kargel. Tę książkę brat Owczinnikow przechowywał przez długie lata i przesłał nam do ponownego wydania. Brat I.S. Prochanow zamieścił ją w odcinkach, w piśmie "Chrześcijanin" w 1928 roku. Ja osobiście przeczytałem ją trzykrotnie i jeszcze chciałbym czytać. Ona odnawia i pobudza do ofiarnej racy. Gdy oświadczyłem na łamach pisma o zamiarze wydania tej książki, to z różnych krajów posypały się, nawet od starych i doświadczonych pracowników na niwie Bożej, prośby o jej przysłanie.

I dlatego, głęboko wierząc, że książka "Rut Moabitka" przyczyni się do wielkiego błogosłąwieństwa dla wielu dzieci Bożych i pobudzi do bardziej gorliwej pracy, tylko w rtym celu wydajemy ją.

Redaktor pisma "Życie Wiary"
K. Szimuda

Spis treści

 • Rut Moabitka, czyli "Część moja przypadła w miejscach uroczych"
 • O przeprowadzce Elimelecha ze swojej ojczyzny
 • O powrocie wdowy po Elimelechu
 • Przybycie Noemi i Rut do Betlejemu
 • Rut Moabitka zbiera kłosy na polach Betlejemu
 • Co spotkało Rut na polu żniwnym?
 • Jak Rut powraca z pola żniwnego?
 • Rada Noemi w tej sprawie
 • Wykonanie otrzymanej rady
 • Skutek wypełnienia przez Rut rady Noemi
 • Jaka była jej sytuacja po oddaniu się?
 • Jak działał w tym czasie Boaz?
 • Jak od tej pory zmienił się dział Rut?
 • Rozdziały 1-4
 • Pierwowzór Izraela podczas chodzenia naszego Pana po ziemi i do Jego powtórnego przyjścia
 • Rut jest pierwowzorem Kościoła lub Oblubienicy Chrystusowej
 • [Następny rozdział | Poprzedni rozdział | Spis treści]


  (c) 1998 Oficyna Wydawnicza "Droga Prawda Życie" Tekst opracowała Joanna Kaniszczak, wersję HTML przygotował Piotr Wasilewski