[Następny rozdział | Poprzedni rozdział | Spis treści]

Pobierz do przeglądania off-line Czytelnia Chrześcijanina

Wielkie przejście

T. Austin-Sparks

Wstęp do wydania angielskiego

Ta książka zawiera serie poselstw przekazanych na konferencji w lipcu 1968 r. Przez naszego brata T. Austina-Sparks'a na krótko przed jego odejściem do chwały naszego Niebiańskiego Ojca.

Otrzymawszy tak wiele duchowych korzyści z tych poselstw czujemy, że Bóg chciałby, abyśmy podzielili się nimi z Kościołem, Jego Ciałem. Dlatego też usiłując utrzymać pomazanie Ducha Świętego spoczywającego na nich, chcieliśmy zachować te przemówienia w oryginalnej mówionej formie, używając bardzo mało korekty gramatycznej. Czujemy, że nasz brat Sparks zostawił po sobie obfitość duchowego spadku dla członków Ciała Chrystusowego. Stwierdziliśmy, że te poselstwa wprowadziły nas w pełniejsze i większe objawienie Niebiańskiego Człowieka i naszą szczerą modlitwą jest to, aby ta książka pomogła wyposażyć Jego Ciało w to, co jest potrzebne, aż wszyscy dojdziemy do tego, co Paweł zobaczył w Niebiańskim Człowieku chwały.

Wstęp do wydania polskiego

Z radością przekazujemy w ręce polskiego Czytelnika książkę, w której chrześcijanie szczerze pragnący poznać Boga i Jego zamiar względem Ciała Chrystusowego - Kościoła, znajdą dla siebie wiele błogosławionych wskazań opartych na tej samej i nieustającej prawdzie Słowa Bożego kierującego naszą uwagę na Nowego Człowieka. Poselstwa te, zostały przekazane przez brata Sparks'a już 30 lat temu, ale nadal są one pełne świeżości i tchnie z nich moc Ducha Świętego. Pragnieniem naszym jest to, aby nic nie uszczknąć z tej mocy i siły przekazu, dlatego zdania są zachowane w formie mówionej. Każdy kto pracował przy przelaniu kazania mówionego na papier, zdaje sobie sprawę, że już to jest trudną pracą, a w naszym przypadku jest to o tyle trudniejsze, że jest to także tłumaczenie z innego języka. Pokładamy jednak ufność w Bogu, że pozostawiając przekaz z języka angielskiego w formie w jakiej przekazali nam ją bracia, sprawiamy, że Czytelnik będzie mógł prawdziwie znaleźć się jako słuchacz na konferencji, na której przemawiał Brat T.Austin-Sparks. Łaska i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi.

Spis treści

 • R O Z D Z I A Ł 1, NOWY TESTAMENT - WIELKIE PRZEJŚCIE
 • R O Z D Z I A Ł 2, PRAKTYCZNE PUSTOSZENIE NASZEGO STAREGO CZŁOWIECZEŃSTWA
 • R O Z D Z I A Ł 3, POLE BITEWNE DWÓCH CZŁOWIECZEŃSTW
 • R O Z D Z I A Ł 4, WSZYSTKIM ZARZĄDZAJĄCA I WŁADAJĄCA WIZJA - WIDZENIE JEZUSA NASZEGO PANA
 • R O Z D Z I A Ł 5, NATURA I DYNAMIKA SŁUŻBY, NATURA I CEL KOŚCIOŁA
 • R O Z D Z I A Ł 6, NIEZMIERNE ZNACZENIE JEZUSA CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO, ZMARTWYCHWZBUDZONEGO I WYWYŻSZONEGO
 • [Następny rozdział | Poprzedni rozdział | Spis treści]


  Copyright wydania polskiego Marcin Łaszewski
  ul. Dziewanowskiego 6/8, 80-752 Gdańsk, tel. (0-58) 305-87-94
  (Zamówienia publikacji w formie książkowej, adres j.w.)

  Wersję HTML przygotował Piotr Wasilewski