[Następny rozdział | Poprzedni rozdział | Spis treści] Pobierz do przeglądania off-line Czytelnia Chrześcijanina

Zasady duchowego wzrostu

Miles J. Standford

PRZEDMOWA

Swego czasu otrzymałem od przyjaciela egzemplarz książki Milesa J. Stranforda "The Green Letters" (Zielone listy). Już po przeczytaniu pierwszych kilku stron wiedziałem, że mam w rękach coś niezwykłego. Dzień po dniu, w czasie, który zazwyczaj poświęcam duchowej sferze mojego życia, czytałem przynajmniej jeden rozdział i wtedy odkryłem, że książka prezentuje jedno z najbardziej praktycznych spojrzeń, o jakich kiedykolwiek czytałem, na różne dziedziny mojego duchowego życia. Poprosiłem innych o jej przeczytanie. Potwierdzili oni moje wrażenia. Wiele rozdziałów tej książki stanowiło pierwotnie krótkie listy posyłane niemałej liczbie zainteresowanych przyjaciół. Następnie zostały one zebrane w książkę znaną pod tytułem "The Green Letters" (Zielone listy), jednakże w celu zwrócenia uwagi nowej grupie czytelników na znaczenie nowego wydania, tytuł książki został zmieniony na "Zasady duchowego wzrostu". Jesteśmy wdzięczni Autorowi za pozwolenie opublikowania tej książki ku pożytkowi większej grupy przyjaciół. Książka omawia podstawowe zasady związane z duchową praktyką chrześcijanina. Zasady te podane zostały w tak praktyczny sposób, że czytanie, korzystanie i, oczywiście wprowadzanie ich w życie, wynagrodzone zostaną w pełni. Niektóre aspekty chrześcijańskiego życia, które, być może, dawały Czytelnikowi do myślenia, wprawiały w zakłopotanie, staną się jasne, w miarę jak Duch Boga będzie je czynił rzeczywistością codziennego życia. Tytuły niektórych rozdziałów mogą wzbudzić czyjeś zainteresowanie aż do pragnienia natychmiastowego ich przeczytania, byłoby jednak lepiej czytać je w takiej kolejności, w jakiej zostały ustawione. Tworzą one bowiem logiczny ciąg; reguła podana w następnym rozdziale opiera się na regule podanej w rozdziale poprzedzającym (Iz.28,10), Ufamy, że prawdy podane w tej książce spotkają się z szerokim przyjęciem.

Theodore H. Epp Dyrektor
Back to the Bible Broadcast

SPIS TREŚCI

 • WIARA
 • CZAS
 • AKCEPTACJA
 • CEL
 • PRZYSPOSABIANIE
 • PEŁNIA W NIM
 • PRZYJĘCIE NASZEJ WŁASNOŚCI
 • UTOŻSAMIENIE
 • POŚWIĘCENIE
 • "STARY CZŁOWIEK"
 • ZAPARCIE SIĘ SIEBIE
 • KRZYŻ - BOŻA DROGA
 • KRZYŻ
 • UCZNIOSTWO
 • PROCES UCZNIOSTWA
 • ODPOCZNIENIE
 • POMOC
 • DOSKONALENIE
 • TRWANIE
 • [Następny rozdział | Poprzedni rozdział | Spis treści]

  (1999.06.22) Wersję HTML przygotował Piotr Wasilewski