Islam - propaganda i fakty


ISLAM - PROPAGANDA I FAKTY

Ostatnimi czasy jesteśmy dosłownie bomardowani propagandą na temat pokojowej natury islamu, natomiast wielkie osobistości religijne i polityczne robią wszystko, żeby nas przekonać, że tak naprawdę czcimy tego samego Boga, co muzułmanie. Kościól rzymsko-katolicki posunął się do oficjalnego oświadczenia w tym względzie, które jest wykładnią zobowiazującą dla katolików. [1] Oto fragment Katechizmu Kościola Katolickiego:

"Relacje Kościoła z muzułmanami. Zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zas w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny" [# 841] [2]

Na marginesie: jeśli okazałoby się, że Allah nie jest Bogiem Biblii, to pojawia się naturalne pytanie o rzeczywistą nieomylność papieża i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Rzymsko-katolickiego, zadekretowana dogmatycznie [Sobór Watykański I] oraz zapisana w Katechizmie [#889 i #2035].

Papież Jan Paweł II czyni również oficjalne gesty sugerujące uznanie Koranu jako "świętej Księgi" zawierającej objawienie pochodzące od Jedynego Boga, który rzekomo jest tożsamy z Bogiem Biblii. Jak inaczej można zrozumieć gest całowania egzemlarza Koranu w obecności muzułmańskich duchownych i fotoreporterów?Papież Jan Paweł II całuje Koran


Z kolei Ted Haggard, prezez Narodowego Związku Chrześcijan Ewangelicznych w Stanach Zjednoczonych wzywa do... dialogu z islamem, zamiast do ewangelizacji muzułmanów. Należy natomiast "wyjaśniać nieporozumienia, jakie powstały wokół nauczania islamu", a także "podreślać cechy wspólne naszych religii, takie jak pewne elementy teologiczne i moralne".

http://www.deceptioninthechurch.com/haggardmuslims.html

W naszej, polskiej telewizji słyszymy, że "dżihad" jest... wyłącznie walką z własnym grzechem, a islam przenigdy nie nauczał o szerzeniu swych wpływów przy pomocy miecza. Terroryści z Al-Kaidy, OWP i Hamasu nie rozumieją właściwie nauk Mahometa, podobnie jak ich bogaci mocodawcy - wszyscy oni są po prostu fundamentalistami, wypaczającymi Koran. [Więcej na ten temat w artykule Ernesta Hahna pt. "Dżihad w islamie: Jaki jest islam - pokojowy czy wojowniczy? - chrześcijańska odpowiedź" na naszej stronie]. Tymczasem gdyby wypaczali, na pewno zostaliby oblozeni klatwa [czyli fatwa] - ale o takim przypadku jeszcze nigdy nie słyszeliśmy. Został nią za to obłożony pisarz Salman Rushdie, który do dzisiaj musi się ukrywać za "niesłuszne" poglądy przed bojówkami "milujących pokój" muzułmańskich duchownych. W lutym 1999 roku ajatollah Hassan Sanei wyznaczył prawie 3 miliony dolarów nagrody za zamordowanie Rushdiego. Takie są fakty. Źródło:

http://www.kirjasto.sci.fi/rushdie.htm

W dobie powszechnego prania mózgu dobrze jest dysponować wiarygodną informacją, na bazie której można budować własny światopogląd. Informację niezależną od propagandowego "kitu", wciskanego nam przez ludzi budujących [bardziej lub mniej świadomie] pan-ekumeniczną Wszetecznicę opisaną w 17 i 18 rozdziale Apokalipsy [Objawienia] Jana.

Zaznaczamy, że miłujemy muzułmanów i wszystkich innych ludzi, a Bóg umiłował ich do tego stopnia, że posłał swego Syna, aby Ten umarł za nich na krzyżu. On to [Jezus] stanowi jedyną droge do Ojca [Jan 14:6]. Absolutnie nie chodzi nam o szerzenie jakiejkolwiek niechęci czy nienawiści, natomiast nasz Pan powiedział: "Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi" [Jan 8:32]. Jak można poznać prawdę, nie zadając pytań?

Czy Allah rzeczywiście jest tożsamy z Bogiem Biblii? Co archeologia mówi o Allahu? Czy islam głosi pokój? Jaka jest geneza tej religii? Czy Koran mówi prawdę? Czy Mahomet rzeczywiście był prorokiem? Co to są Hadisy? Co to są "szatańskie wersety"?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w poniższym artykule pióra Roberta Moreya. Dr Robert Morey jest znanym teologiem i apologetą. Kieruje Fundacją Badań i Edukacji [Research & Education Foundation].

Adres kontaktowy:

Faith Defenders
PO Box 7447
Orange, CA 92863

http://www.faithdefenders.com

Czytelników znających język angielski odsyłamy również do strony redagowanej przez byłych muzułmanów, którzy spotkali Jezusa Chrystusa i narodzili sie na nowo z Ducha Świętego. Jest tam wiele fascynujących świadectw oraz cenne artykuły, pisane z arabskiej [i nie tylko] perspektywy. Adres:

http://www.answering-islam.orgISLAMSKA INWAZJA
konfrontacja najbardziej rozprzestrzeniąjacej się religii świata

Robert MoreyWprowadzenie

Część I: Natura islamu

Część II: Kulturowe tło islamu

Część III: Bóg islamu - Allah a Bóg Biblii

Część IV: Prorok islamu

Część V: Koran - Święta Księga islamu

Dodatek A: Analiza Hadisów

Dotatek B: Przekłady Koranu

Dodatek C: Bóg księżyca w świetle archeologii***************************

Przypisy:

[1] We Wstępie do Katechizmu papież Jan Paweł II pisze: "Katechizm Kościola Katolickiego, który zatwierdziłem 25 czerwca tego roku i którego publikację zarządzam dziś mocą mojej władzy apostolskiej, wykłada wiarę Kościoła i naukę katolicką, poświadczone przez Pismo święte, Tradycję apostolską i Urząd Nauczycielski Kościoła i w ich świetle rozumiane. Uznaję go za pewną normę nauczania wiary, jak również za pożyteczne i właściwe narzędzie służące komunii eklezjalnej."
[2] Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotinum 1994, str. 211
Artykuł pochodzi z witryny www.ulicaprosta.chrzescijanie.pl. Opublikowano za zgodą redakcji.
Wersja HTML Copyright (c) 2004 Czytelnia Chrześcijanina