Stanowisko konferencji Biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w sprawie deklaracji "DOMINUS IESUS"

Biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zapoznali się z deklaracją Kościoła Rzymskokatolickiego "Dominus Iesus" i stwierdzili, że jest ona dokumentem wyrosłym z wewnętrznych problemów Kościoła Rzymskokatolickiego, skierowanym przede wszystkim do Jego członków. Tym niemniej z uwagi na poruszoną w dokumencie problematykę, wszyscy ludzie dobrej woli, a przede wszystkim chrześcijanie Kościołów prowadzących dialog ekumeniczny z Kościołem Rzymskokatolickim,mają prawo ustosunkować się do niego.

Biskupi wyrazili zdziwienie faktem ukazania się deklaracji w roku wielkich ekumenicznych nadziei, jakim jest rok jubileuszu 2000-lecia wcielenia się Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, i wyrazili opinię, iż dokument godzi w dość dobry klimat obchodów oraz każe postawić pełne niepokoju pytanie o przyszłość dialogu ekumenicznego. Roszczenie sobie prawa jednego z podmiotów dialogu do wyłączności w kwestiach tak zasadniczych, jak zbawienie, staje się przedmiotem naszej głębokiej troski i modlitwy przyczynnej.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP przypomina, że luteranie byli jednymi z prekursorów ruchu ekumenicznego, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Cel dialogu widzimy jednak w dążeniu do jedności Kościoła w pojednanej różnorodności. Wierząc w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół uznajemy, że Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi nie jest identyczny z jednym tylko Kościołem wyznaniowym. Dotychczasowe wysiłki Jana Pawła II na rzecz jedności chrześcijan przyjmujemy z szacunkiem i przekonaniem, że nie jesteśmy tylko tymi, których do czasu inni tolerują - gdyż "tolerancja to za mało, cóż to za bracia, którzy się jedynie tolerują" - lecz że wspólnie w miłości dojrzewamy do przekonania, iż wszyscy jesteśmy jedynie grzesznikami usprawiedliwionymi darmo dla zasługi Chrystusa. Z uwagą odnosimy się do chrystocentrycznych wypowiedzi o zbawieniu jedynie w Jezusie Chrystusie i o pełni objawienia, zawartego w Piśmie Świętym, którym dokument "Dominus Iesus" poświęca wiele miejsca.

Biskupi luterańscy stwierdzają, że bacznie będą przyglądać się pracom powołanej wraz z Kościołem Rzymskokatolickim komisji do spraw dialogu w przekonaniu, że jej prace toczyć się będą bez obciążeń, w szczerości i prawdzie, przynosząc rezultaty, tak bardzo potrzebne nie tylko obydwu stronom, lecz przede wszystkim sprawie wspólnego chrześcijańskiego świadectwa wobec świata.


Warszawa, dn. 7 września 2000 r.

Chciał(a)bym przesłać ten artykuł pocztą elektroniczną na adres:

Moje imię i nazwisko:Wersja HTML Copyright (c) 2001 Czytelnia Chrześcijanina