Oświadczenie Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP w sprawie deklaracji "DOMINUS IESUS"

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP wyraża swoje zaskoczenie I ubolewanie opublikowanym dokumentem Kongregacji Nauki Wiary Kościoła Rzymskokatolickiego pt. Dominus Iesus mówiącym o jedności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa I Kościoła.

Dokument ten znacznie odbiega od dotychczasowego nauczania i działań ekumenicznych papieża Jana Pawła II. Deklaracja pogarsza atmosferę współpracy ekumenicznej, rani nasze chrześcijańskie uczucia, godzi w prawdy wynikające z Pisma Świętego. Opublikowana w roku jubileuszowym stoi w sprzeczności z dążeniami ekumenicznymi u progu nowego tysiąclecia, nie proponując nic konstruktywnego w dziedzinie rozwijania dalszej współpracy ekumenicznej.

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny jest częścią Kościoła powszechnego, którego głową jest Chrystus i po partnersku traktuje wszystkie Kościoły, w tym Kościół Rzymskokatolicki. Ochrzczeni w Jezusa Chrystusa przynależymy do powszechnego i apostolskiego Kościoła.

Wyznajemy, że Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie przynależą do tego samego ciała Chrystusa, jeśli stoją na gruncie Ewangelii. Obce jest nam utożsamianie jednej struktury eklezjalnej z Kościołem powszechnym. Wierzymy, że Kościół jako społeczność wszystkich prawdziwie wierzących i pozostających pod przywództwem Chrystusa jest jednym świętym, powszechnym i apostolskim Kościołem.


Rada Kościoła Ewangelicko Metodystycznego w RP

Chciał(a)bym przesłać ten artykuł pocztą elektroniczną na adres:

Moje imię i nazwisko:Wersja HTML Copyright (c) 2001 Czytelnia Chrześcijanina