[Następny rozdział | Poprzedni rozdział | Spis treści]

Pobierz do przeglądania off-line Czytelnia Chrześcijanina

 

Joseph Alleine

Pewny przewodnik do nieba

(Alarm dla nienawróconych)

 

Spis treści

 • PRZEDMOWA, WSTĘP
 • ROZDZIAŁ I - FAŁSZYWE POJĘCIA O NAWRÓCENIU
 • ROZDZIAŁ II - ISTOTA NAWRÓCENIA
 • ROZDZIAŁ III - KONIECZNOŚĆ NAWRÓCENIA
 • ROZDZIAŁ IV
 • ROZDZIAŁ V
 • ROZDZIAŁ VI - WSKAZÓWKI DLA NIENAWRÓCONYCH
 • Rozdział VII - MOTYWY DO NAWRÓCENIA
 • ZAKOŃCZENIE


 • Podczas przygotowywania niniejszego wydania konieczne było poprawienie pewnych słów, które zmieniły znaczenie oraz niewielkie skrócenie tego dzieła.

  T. E. Watson, Edytor (1959)

  Wydanie z roku 1989 ułatwia czytanie i zrozumienie poprzez wykorzystanie współczesnego języka angielskiego, pisanie z dużej litery Imion Boga i odnoszących się do Niego zaimków, oraz takie zmiany niektórych zdań i konstrukcji zdaniowych, które pomagają w natychmiastowym zrozumieniu potężnego przesłania brata Alleine’a. Fragmenty Pisma Świętego są zapisane kursywą, dla odróżnienia ich od reszty tekstu.

  Jay P. Green Sr., Reedytor

  Przekładu na język polski dokonano w 1999 roku, za zezwoleniem Sovereign Grace Publishers (http://www.chrlitworld.com/). Prawa autorskie zastrzeżone. Książka może i powinna być rozpowszechniana wszelkimi możliwymi środkami bez potrzeby uzyskiwania zezwoleń autorów przekładu, pod warunkiem zachowania jej w niezmienionej formie, włączając niniejszą notkę.

  Wszelkie uwagi dotyczące treści książki i jakości przekładu proszę kierować na adres poczty elektronicznej paulos@kki.net.pl. Zawierająca wszystkie uzasadnione poprawki wersja książki będzie dostępna w Internecie pod adresem http://www.kki.net.pl/paulos i stamtąd proszę ją pobierać, jeśli ktoś byłby zainteresowany jej wydaniem.

  [Następny rozdział | Poprzedni rozdział | Spis treści]